top of page
Waterzuivering

OLIEAFSCHEIDER, SLIBVANGPUT OF VETPUT LATEN PLAATSEN?

reiniging vet tank in fabriek

OLIEAFSCHEIDER

Waarom een olieafscheider? Om verstopping en vervuiling in de riolering tegen te gaan, moeten afvalstoffen als olie of vet van het afvalwater gescheiden worden. Vooral in een omgeving waar veel oliehoudende producten gebruikt worden, zoals een carwash of garage, is een olieafscheider een must. 

HOE WERKT EEN OLIEAFSCHEIDER?

 Een olieafscheider is een put of een combinatie van verschillende putten waarin het afvalwater wordt opgevangen. Dankzij een correcte dimensionering komt het afvalwater tot stilstand. Zo komen lichte bestanddelen als olie bovendrijven, terwijl de zwaardere bestanddelen als zand en slib bezinken.

SLIPVANGPUT

Waarom een slibvangput? Een slibvangput haalt bezinkbare bestanddelen uit het afvalwater, om te voorkomen dat ze in riool, afscheider of waterzuiveringssysteem belanden. Een slibvangput moet groot genoeg zijn om bezinkbare bestanddelen uit het water doeltreffend te doen bezinken. Dankzij een slibvangput vermijdt u verstoppingen en een onnodige belasting van de rioolwaterzuivering.

Septische tank
Vetklonters in het riool

VETPUT OF VETAFSCHEIDER

Waarom een vetput? Een vetput of vetafscheider is bedoeld om vervuild afvalwater door dierlijke en plantaardige vetten op te vangen, bijvoorbeeld in de horeca. Slib en vet blijven achter in de vetput, vet- en slibvrij afvalwater kan dan de put verlaten. Deze vetput wordt geplaatst tussen de aansluiting op het gemeenteriool en het lozingspunt, waarbij er geen toilet of regenafvoer op mag aangesloten worden.

Ondergrondse tank

U OVERWEEGT EEN OLIEAFSCHEIDER, SLIBVANGPUT OF VETPUT TE LATEN INSTALLEREN?

Contacteer Keysers Vital Algemene Onderneming gerust en we bekijken samen de mogelijkheden!

bottom of page