top of page
Bestrating beton

ASFALTWERKEN,RIOLERINGSWERKEN, GRONDAANLEG VAN TUINEN, OPHOGEN VAN GROND OF GROND VERHARDEN IN VLAANDEREN?

GRONDWERKEN

Familiebedrijf Keysers Vital Algemene Onderneming is uw erkende partner voor de afvoer van grond en afval. Hiervoor beschikken wij over een transportvergunning.

Grondwerken
Bouwrijp maken van terreinen

BOUWRIJP MAKEN VAN TERREINEN

Een woning bouwen, een kelder plaatsen, … dan wilt u geen hindernissen in de weg van uw project, zoals verhardingen, funderingen, bomen, wortels en andere belemmeringen. Wij zorgen voor het bouwrijp maken van terreinen.

GROND- AANLEG VAN TUINEN

Bij tuinaanleg zijn verzakkingen, plasvorming en andere problemen met watering niet welkom. Wij maken de bodem zaai- en bouwklaar, met een duurzaam en net eindresultaat voor lange tijd.

Grondaanleg
Grondaanleg
Ophogen en verharden
Ophogen en verharden

OPHOGEN EN VERHARDEN

Uw ondergrond voorbereiden op bestratingswerken of verhardingen, zoals een terras, tuinhuis of oprit? Doe beroep op ons voor het egaliseren, ophogen of gelijkmaken van de ondergrond.

RIOLERINGSWERKEN

Een riolering is een systeem van rioolbuizen, putten en pompen dat ondergronds is aangelegd. Dit rioleringssysteem is bedoeld om het afvalwater en neerslag op een veilige en hygiënische manier af te voeren. Wij plaatsen een gemengd of gescheiden rioolstelsel.

Rioleringswerken
Rioleringswerken
Rioleringsweken
 • UITVLAKKEN
  Om de kwaliteit en duurzaamheid van een verse asfaltlaag te garanderen, is het belangrijk dat het asfalt op alle plaatsen dezelfde dikte heeft en de ondergrond vlak is. Nadat het reliëf van het oude wegdek is opgemeten, frezen we een nieuw vlak. Naargelang de eisen doen we dit met behulp van een draad langs de weg, een laserstraal of zeer accurate computermeting.
 • AANZETTEN FREZEN
  Een weg ophogen met een nieuwe asfaltlaag houdt ook in dat het asfalt met een vloeiende overgang moet aansluiten op andere wegen, afritten, trottoirs en bermen met voegen. Bij het overlagen van een asfaltlaag met nieuw asfalt zorgt het frezen van een aanzet voor een naadloze aansluiting tussen het oude asfalt en de nieuwe asfaltlaag.
 • SLEUVEN FREZEN
  Sleuven frezen we indien slechts een deel van het wegdek wordt opgebroken en het overige deel onbeschadigd dient te blijven. Deze oplossing leent zich perfect voor diverse werkzaamheden, zoals het frezen van sleuven voor kavels of trottoirs of de aanleg van een riolering. We zagen asfalt om scherpe randen te bekomen of indien frezen geen optie is.
 • WEGMARKERINGEN
  Soms kan het gebeuren dat de wegmarkeringen niet meer goed zichtbaar zijn na de werken, deze markeringen schilderen wij dan opnieuw voor een mooi afgewerkt resultaat.

RIOLERINGSWERKEN OF GRONDWERKEN LATEN UITVOEREN?

Neem meteen contact op met Keysers Vital Algemene Onderneming om uw geplande werken te bespreken!

Oranje graafmachine op de achtergrond
bottom of page